اللهم صل علی محمد و ال محمد

میدونین اگه یه صلوات دیگه بفرستین کمتر از 20 روز دیگه من در حرم امام رضا قدم میزنم 

که همانا بودن در حرم اما رضا یکی از ارزوهامه که هی براورده میشه باز که برمیگردم مث روز اول همونجوری آرزووووووووو طور میمونه 

اللهم صل علی محمد و ال محمد