خوبه که آدمی سه ساعت  برای دو صفحه وقت بذاره؟ :/

خوب یا بد، من انجام دادم. دق قی قا  3 ساعت روی یک جدول مونده بودم که بفهممش و با عنایت خداوند منان فهمیدمش بالاخره. 


چرا من آمار رو نمیفهمم؟ 

هر چقدر به خودم میگم زندگی ارزشش بیشتر از اونی هست که ناراحته آمار یاد نگرفتنت باشی :||| ولی خب خیلی بدم میاد که نمیفهممش. اه

********************


+همیشه ناراحت میشم و همیشه هم تو دلم به خودم میگم زندگی ارزشش بالاتر از ایناس که خودت رو برا فلان چیز ناراحت کنی. آخرش هم نمیدونم پس ارزش زندگی به چیه و برای چی باید ناراحت بشم. بهتره دیگه ادامه ندم و نوشتن رو در همینجا متوقف کنم!


+ خواهان دعای همگان هستیم.