امروز به تاریخ 29مرداد ماه 1396 به منظور احداث یک عدد پادریِ کاموایی دست به کار شدم!

 از خداوند منان و جیکِ درون تقاضا دارم که کمک کنن به اتمام برسه

ایشالا تاریخ اختتامیه اش رو هم بزنم بلند صلوات بفرس :D