ما یکبار در عمرمون با قطعیت گفتیم نه به این رشته علاقه ای ندارم

 تمام ملت دست به دست هم شدن که به زور علاقه را در من به وجود بیارن حتی پس از فارغ التحصیلی در رشته دیگری نظرشون بر اینه که باز بیا برو همونو بخون


به جایی رسوندن منو که هی از خودم سوال میپرسم چرا باید به همچین رشته ای که همه طرفدارشن و پول خوبی هم داره علاقه ای نداشته باشم آخه :||||||||||


بزنم خودمو بکشم؟