الان و برای هزارمین بار پدرم پرسید که: " جیک تو چند روز میای مسافرت؟"


مَنی که تا همین دو ساعت پیش میگفتم نهایتا مسافرتِ دو روزه میام، طی یک عملِ انتحاری که اندرونی مغز من افتاد گفتم: " چهار پنج روز هم میتونم و میام باهاتون" :|


بدین ترتیب رفتنی شدیم :|


+ توافقِ اجباری


خداراشکر


اللهم صل علی محمد و آل محمد