یه وقتایی که فکر میکنم با خودم میگم من عاشق کسی نمیشم یعنی نباید بشم


من اومدم تو این دنیا که عاشق خدا بشم


از معیارام اینه که به طرفم بگم بیا باهم عاشق خدا بشیم :|


 دوس دارم بعضی وقتا دیوونه باشم اصن