عاغا ما این سه چهار ساله که فهمیدیم باید سبزه گره بزنیم به این صورت عمل میکردم که یک سبزه رو میگرفتم و با سختی گره میدادم دور خودش و خوشحال و شادان برمیگشتم
تا همین پارسال هم همینطوری گره زدم
امسال ینی امروز خالم منو دید گفت که جیک چکار میکنی؟!!!!!!!! گفتم: سبزه! سبزه گره میزنم دگه
همینطوری که میخندید گفت: باید دوتا بگیری دستت دوتا رو به نیت زوج شدن گره بزنی به همدیگه
خلاصه تا 5 دیقه شدیم مضحکه ملت!
هی میگفتن مهندس خواستی لگد بزنی به بخت خودتا :D

باشد که زوج مناسبمان را امسال پیدا کنیم.الهی آمین

+البته آدم اول باید خودشو پیدا کنه و ببینه با خودش چند چنده و بعد آرزوی زوج شدن کنه.ایشالا که امسال هم خودمو پیدا کنم هم اوشونو

دوستت دارم خدا