اومدن خواستگاری، بعد مامانش خیلی جدی میگه فردا بریم آزمایش خون؟
من :|||||||||

اول اینکه: آدم کفش هم بخواد بره یه ده دیقه فکر میکنه من باید در دم جواب بدم؟ :|
دوم اینکه: من یادمه واسه داییم که رفته بودیم خواستگاری هی میگفتیم همینکه آمدیم خواستگاری ینی میخوایم دیگه خیلی لو ندین که کشته مُردَشونیم :/

آیا ما خانوده دورو و منافقی هستیم یا خانواده مخفی کاری هستیم؟
آیا خانواده ایشون خیلی صاف و ساده هستن؟


+ اصن دنیامون باهم فرق داشت. دویست درصد جوابم منفیه.
+ خداراشکر به خاطر خانواده باشعورم :)

+خدایا کمک کن این جوونا سر و سامون بگیرن.گناه دارن.  انقد دلم سوخت که برای ایشون کاری ازم برنمیاد تا براش انجام بدم و جوابم منفیه :D:D:D:D

+الحمدلله رب العالمین